Valvert bereikt CO2-neutraliteit

Valvert bereikt CO2-neutraliteit
Internal Hero
Valvert is koolstofneutraal
Wat is koolstofneutraliteit ?
Koolstofneutraliteit is een certificering die aantoont dat een product of organisatie zijn impact op het milieu heeft verminderd, door zijn eigen uitstoot te verminderen en de rest te compenseren door milieuprojecten te steunen.
Hoe hebben we deze doelstelling bereikt ?
Om deze doelstelling te behalen, hebben we verschillende acties ondernomen om onze uitstoot te verminderen: Op de eerste plaats heeft Valvert flessen ontwikkeld die gemaakt zijn van 100% gerecycleerd plastic (rPET) en die 100% recyclebaar zijn! Dat vermindert de hoeveelheid nieuw geproduceerd plastic en dus ook de energie die nodig is om onze flessen te produceren

Valvert heeft ook haar logistiek verbeterd door resoluut te kiezen voor de korte keten: we leveren het overgrote deel van onze productie rechtstreeks aan de magazijnen van onze klanten om het transport en dus de C02-uitstoot te beperken.

Tot slot heeft onze productiefabriek in Etalle verschillende veranderingen doorgevoerd om haar milieu-impact te reduceren. We hebben de hoeveelheid water die we voor onze productie gebruiken, verminderd, we hebben ons afvalsorterings- en recyclingsysteem verbeterd en onze fabriek in Etalle wordt voortaan van 100% groene stroom voorzien.
Meer weten over de koolstofneutraliteit van Valvert